• Architect Ines Verhaegen

Voorwaarden renovatie tegen 6%

Renoveren tegen 6% btw of toch tegen 21% btw?
Onlangs was in de media te lezen dat meer dan de helft van renovaties eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn waarvoor 21% i.p.v. 6% btw geldt. Hoe zitten de regels nu weer in elkaar? Kan de uitbreiding van een gebouw ook tegen 6% btw?


Enkel werken in onroerende staat?

Ja. Die werken moeten o.m. slaan op de omvorming, de renovatie of herstelling. Het

6%-btw-tarief is alleen voor werken in onroerende staat (en ermee gelijkgestelde handelingen) verricht aan een pand dat minstens tien jaar in gebruik genomen is. Na de uitvoering van de werken moet dat pand hoofdzakelijk als privéwoning aangewend worden. De werken moeten tot slot gefactureerd worden aan een eindverbruiker (bv. eigenaar, huurder, enz.).


Let op!

Sommige materiële werken zoals tuinwerken, werken die betrekking hebben op zwembaden, sauna’s, enz. kunnen niet tegen 6% btw.

Renovatiewerken?

Dat wordt verduidelijkt in administratieve commentaren en in een aantal antwoorden op parlementaire vragen worden richtlijnen gegeven. Van renovatie is sprake als de uitgevoerde werken op relevante wijze steunen op oude dragende muren (vooral de buitenmuren) en, meer in het algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het bestaande gebouw (aanschrijving nr. 6 van 22.08.1986, nr. 30 en parl. vr. nr. 531, Van der Maelen, 24.03.2010).


Concreet.

De verbouwing van een oud fabrieksgebouw tot lofts kan tegen 6% btw. Ook een verbouwing van een schuur tot woning kan tegen 6% btw, op voorwaarde dat de dragende muren (vooral de buitenmuren) behouden worden (parl. vr. nr. 1161, Olivier, 04.07.1994) . Als enkel de voorgevel van een gebouw behouden blijft en al de rest afgebroken wordt en opnieuw gebouwd wordt, gaat het om vernieuwbouw tegen 21% btw.


Uitbreiding van een gebouw: bijkomende voorwaarden?

Gaan de renovatiewerken gepaard met uitbreidingswerken, dan moeten die inderdaad ook vervuld zijn (beslissing ET 106.933 van 01.09.1994).

Oppervlakteregel. Deze houdt in dat de totale oppervlakte van het oude gedeelte groter moet zijn dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na uitvoering van de werken. Een woning van bv. 200 m² wordt uitgebreid tot 300 m². De uitbreidingswerken (100 m²) kunnen gefactureerd worden tegen 6% btw, want die zijn kleiner dan de helft van 300 m² (150 m²).


Let op!

Is de totale oppervlakte van het oude gedeelte kleiner dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken, dan gaat het om een nieuwbouw en is op de uitgevoerde werken het normale btw-tarief van 21% van toepassing, ook voor de werken die betrekking hebben op het oude gedeelte.


Tip.

Deze oppervlakteregel staat nergens in de wet. Er zijn al rechters geweest die al beslist hebben dat een beperkte overschrijding van dat criterium niet van dien aard is om te zeggen dat het 6%-tarief niet meer toegepast kan worden.


Eén geheel.

Het nieuwe gedeelte van het gebouw moet het oude gedeelte aanvullen en er inzake aanwending één geheel mee vormen. Traditioneel interpreteerde de Btw deze voorwaarde zeer strikt en was de omvorming van een privéwoning tot twee onderscheiden appartementen, zonder rechtstreekse doorgang van het ene naar het andere appartement, uitgesloten van het 6%-btw-tarief. In antwoord op een parlementaire vraag stelde de minister echter dat in zo’n geval ook aan die voorwaarde voldaan is, gelet op de gemeenschappelijke delen die er altijd in een appartementsgebouw zijn (inkomhal, trappenhal, enz.) (parl. vr. nr. 1481, Van de Velde, 10.03.2017) .


De renovatiewerken moeten slaan op een privéwoning van minstens tien jaar oud en moeten steunen op de oude dragende muren en op de wezenlijke elementen van het huidige gebouw. Een uitbreiding mag daarenboven niet groter zijn dan helft van de totale oppervlakte na de werken en het moet er ook één geheel mee vormen.


BRON: 'Tips & Advies Ondernemingsdatabank' - Indicator-Larcier454 keer bekeken0 reacties